HAIR : Takanori Morikawa

      COSTUME DESIGN : Atsumi Kasai

                                         Kazusa Mitani

                                       Miyu Shibata

PRODUCTION DESIGN : Risa Aoki

                                             Rina Higuchi

                                         Yuka Aoki

ELECTRICIAN : Shingo Ogawa 

     MOVIE : Ai Katayama

  MUSIC : Toshiya


ACCESS