HAIR : Kazusa Mitani 

MAKE : Yui Sato

                     Rina Higuchi

STYLIST : Atsumi Kasai

PHOTO : Shingo Ogawa

     MOVIE : Takanori Morikawa

          Ai Katayama

MUSIC : Toshiya

ACCESS